AMALAn bagi orang yang mempunyai usaha berjualan

Bookmark and Share
Bismillahiirrahmaaanirahiim . Amalan ini, ditulis atas beberapa pertanya'an pengunujung melalui had phone .
memang usaha fisik diperlukan ,akan tetapi usaha religis juga diperlukan mohon ke Ridho an dan ke Berkahan dari Allah Swt.Amamlan tersebut diamalkan setelah sholat Subuh dan setelah sholat Maghrib.lebih bagus melakukan sholat malam . kemudian melakukan dzikrullah,yang tertulis dibawah ini;
Tata cara berzdikir:
1. membaca isghfar 25 kali
2. membaca sholawat Nabi 25 kali
3.membaca surat Al Ikhlas 3 kali
4. membaca surat Al Falaq 1 kali
5. membaca sirat Annas 1 kali
6. membaca surat Al Fatikhakh 1 kali
7. berdo'a sesuai dengan tijuannya.
lalu berdzikir sbb.
La illaha illAllah,( dzikir Tahlil ), Yaa ghoniiyu Yaa mughnii, Yaa Rahmaan Yaa Rahiim.
Amalan ini , diamalkan untuk umum, Akan tetapi kalau untuk Anggota HM memakai sholawat Nabi khusus perguruan.dan istighfarnya ,istighfar delapan kali.dan dzikir tahlil nya tahlil yang panang.jangan lupa dengan silsilah dzikir nya.

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar